Despre noi | Contact notar public | Harta site
Societate Profesională Notarială ANIMUS- Biroul Notarilor Publici Asociaţi Alexandru Bucur şi Trăistaru Ionel

Ce reprezintă activitatea notarială? Cine este notarul public?

Activitatea notarială asigură persoanelor fizice şi juridice constatarea raporturilor juridice civile sau comerciale nelitigioase, precum şi exerciţiul drepturilor şi ocrotirea intereselor, în conformitate cu legea.
Notarul public este învestit să îndeplinească un serviciu de interes public şi are statutul unei funcţii autonome.
Actul îndeplinit de notarul public, purtând sigiliul şi semnătura acestuia, este de autoritate publică şi are forţa probantă prevăzută de lege.


Activitatea notarială se înfăptuieşte în mod egal pentru toate persoanele, fără deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenenţă politică, de avere sau de origine socială.

De ce trebuie sa apelez la un notar? Sau de ce sa apelez la un notar bucuresti?

 

Ca specialist acordă consultanţă părţilor, pe care le sfătuieşte să aleagă calea optimă pentru realizarea intereselor lor în litera şi spiritul legii.

Notarul are obligativitatea să verifice legalitatea şi corectitudinea actului încheiat prin voinţa părţilor, scutindu-le astfel de consecinţele încheierii unui act cu încălcarea prevederilor legale şi care nu-şi poate produce efectele dorite de părţi.

Actul autentificat de notarul public in Bucuresti

Actul autentificat de notar public care constată o creanţă certă şi lichidă are putere de titlu executoriu la data exigibilităţii acesteia. În lipsa actului original, titlul executoriu îl poate constitui duplicatul sau copia legalizată de pe exemplarul din arhiva notarului public. Investirea acestui titlu executoriu cu formula executorie în conformitate cu prevederile codului de procedură civilă asigură satisfacerea rapidă a creanţei creditorului scutindu-l de un posibil proces lung şi costisitor.

Deoarece notarul efectuează pentru părţi serviciile de publicitate imobiliară (obţinere de extrase de carte funciară de autentificare, înscrierea dreptului de proprietate şi/sau a celorlalte drepturi reale dobândite de părţi, etc) garantând astfel siguranţa tranzactiilor.

Cuvinte cheie cu referire la acest articol: notar, notar bucuresti, notar public bucuresti, notariat bucuresti.

 

 

Vizitatori birou notar Bucuresti. Notariat Bucuresti.

Avem 3 vizitatori online

Legislatie utila notar Bucuresti

  • Legea locuintei nr. 114/1996
    Legea locuintei nr. 114/1996 - actualizata la 11.12.2008 Text legii a fost actualizat la data de 11.12.2008 avandu-se in vedere...
  • Legea fondului funciar nr. 18/1991
      Legea fondului funciar nr. 18/1991 - actualizata la 10.12.2007 Versiunea actualizata cuprinde modificarile aduse de: - Legea nr. 218/1998...
  • Cod Fiscal 2010 - Legea nr. 571/2003
    Cod Fiscal 2010 - Legea nr. 571/2003, actualizata la 1 ianuarie 2010 TITLUL I Dispoziţii generale CAP. 1 Scopul şi sfera de...